20-08-2017 Bestuurswijzigingen

Op de extra ledenvegadering van 14 juli 2017 is Mark den Oudsten gekozen tot bestuurslid.

Gert Beumer zal zijn taak als bestuurslid voortzetten tot het einde van zijn lidmaatschap op 31 december 2017.
Hij wil wel de website blijven onderhouden en de bladmuziek blijven verzorgen ook na 31 december 2017.

Jannette Reurink heeft haar taak als buitengewoon lid voor het regelen van optredens neergelegd en ze heeft, in overleg met het bestuur, deze taak overgedragen aan Rian den Oudsten.
 

10-06-2017 Bestuurswijzigingen

Op de Algemene Ledenvergadering van 24 februari 2017 heeft de voorzitter te kennen gegeven het voorzittersschap en zijn rol als Pipe Sergeant neer te leggen. Op een extra ledenvergadering op 28 mei 2017 is Willem Geurtsen benoemd tot bestuurslid. Het bestuur gaat verder zonder voorzitter. Intern het bestuur zijn de rollen verdeeld, Gert Beumer leidt de vergaderingen, Maurice Eilander makt de notulen en de nieuwsbrief.
 

30-04-2017 CD t.b.v. de renie ter gerlegenheid van het 40-jarig jubileum

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum is een cd gemaakt voor de leden en oud-leden ter herinnering aan dit jubileum.
Om deze cd mogelijk te maken hebben we Elmer de Jong bereid gevonden ons hierbij te helpen. en te begeleiden.

De cd is niet te koop en is puur een aandenken aan het 40-jarig jubileum.
 

01-11-2015 Succesvolle Workshop

Onder leiding van Josien Teerlink voor de pipers en Gert-Jan van Achterbergh voor de leerlingen is een workshop gehouden.
We kunnen terugkijken op een geslaagde dag waar iedereen veel heeft opgestoken doordat er een goed evenwicht was in theorie en praktijk.
 

19-10-2015 Tunebook 2015 is klaar

Al enkele jaren brengen we jaarlijks een tunebook uit met de tunes voor het betreffende jaar. Door omstandigheden is het tunebook 2015 nu pas onder de leden verspreid.
Het tunebook bevat voor elk van de tunes de muziek en een beschrijving van de achtergrond van de tune.

22-04-2015 Marching and discipline

Sinds vorig jaar zijn we bezig om het marcheren beter en strakker onder de knie te krijgen. Dit alles met het oog op straatoptredens en taptoes. Hierbij krijgen we eens per maand hulp van drum major Johan Terlouw.
 

11-07-2014 Herkenbaarheid

De pipers en drummers van Saint Anthony zijn voortaan goed herkenbaar aan het embleem op de mouw en de gesponsorde caps.
11-07-2014

Chanters and reeds

Ter verbetering van de sound van de pipers zijn we inmiddels overgestapt op de McCallum MK2 chanter in combinatie met de chanter rieten van Richard van der Horn.

20-06-2014

Altijd al bagpipe willen spelen?

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Zowel ervaren bagpipe spelers als mensen die nog nooit een muziekinstrument hebben bespeeld zijn welkom. Onze instructeur/pipe major Gerrit Reurink leert u graag bagpipe spelen.

Ook drummers zijn van harte welkom.
 

23-06-2013

Voor de filatelisten onder ons

Bagpipes on postage stamps